Bezcenne źródło. Pieśń Izajasza

Bezcenne źródło. Pieśń Izajasza

pieśń Izajasza

Oto Bóg jest moim zbawieniem, *
będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią, *
On stał się dla mnie zbawieniem.

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, *
wzywajcie Jego imienia.

Dajcie poznać Jego dzieła między narodami, *
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.
Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy, *
niech to będzie wiadome po całej ziemi.

Jak pić ze zbawienia? Co do picia daje zbawiciel? Jezus w ewangelii Janowej dopowiada. Jeśli kto spragniony niech przyjdzie i pije – a powiedział to o Duchu.

Ojcze, daj mi ożywczego Twego Ducha. Daj mi radość czerpania ze zdrojów Twego zbawienia.