Błogosławieństwo lokaty 1+1+1. Ps 146

Błogosławieństwo lokaty 1+1+1. Ps 146

psalm146-2

Chwal, duszo moja, Pana. *
Będę chwalił Pana do końca swego życia,
będę śpiewał mojemu Bogu, *
dopóki istnieję.

Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze, *
ze wszystkim, co w nich istnieje.

On wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność więźniów.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.

Oferty lokat coraz słabsze. Nie wiadomo w co inwestować. Po ludzku. Pieniądze, nieruchomości, układy – wszystko potrafi zawieść. Ale jest lokata, która zawsze przynosi korzyść: 1+1+1. Ojciec+Syn+Duch. To nie tylko zachowanie stworzenia przed zepsuciem grzechu, ale szansa i błogosławieństwo na rozwój. Oswobodzenie. Nasycenie. Wyzwolenie. Wyjaśnienie. Docenienie. Ukochanie. Ochronienie. W takich walutach regularnie można uzyskiwać procenty z lokaty, zgodnie z jej regulaminem zawartym w psalmie 146.

Ojcze, na Twoim słowie chcę polegać. W Twojej wspólnocie z Synem i Duchem złożyć nadzieję.