Co widać w obłoku? Ps 99

Co widać w obłoku? Ps 99

psalm99

Wysławiajcie Pana, Boga naszego, *
padnijcie przed podnóżkiem stóp Jego, bo On jest święty.
Wśród kapłanów są Mojżesz i Aaron,
i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia: *
wzywali Pana, a On ich wysłuchał.

Przemawiał do nich w słupie obłoku, *
a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.
Boże nasz, Panie, Tyś ich wysłuchał, *
łaskę im okazałeś, lecz karałeś występki.

Bóg chce być wysłuchany. Woła głośno: Mojżeszu, Samuelu. Przychodzi w codzienność, ale nie chce być wrzucony między gazetę a drugie śniadanie. Oczekuje skupienia: Oto jestem – mówią Mojżesz i Samuel. Mojżeszowi pokazał, że chce mieć własne miejsce. Samuelowi, że określony rytuał należy się jedynemu Bogu. Święta ziemia i święte obrzędy miały podkreślić szacunek wobec Pana i oddania na wyłączność pewnej części ludzkiej rzeczywistości, choć wszystko należy do Stwórcy. Mojżesz, Aaron i Samuel stali się zaufanymi osobami Boga. Dwaj pierwsi stali się pośrednikami w przekazaniu przykazań, trzeci doświadczył wyjątkowych widzeń. Jaka jest droga do takiej zażyłości z Bogiem? Cechował ich wielki szacunek do Bożego Słowa: Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię (1 Sm 3n).

Bóg wprowadza swoich wybrańców w swoją boską rzeczywistość, odsłania im swoje tajemnice. Często, gdy przychodzi zmierzyć się wizją, która przekracza ludzki rozum, to towarzyszy temu obłok, czy osłona nocy. Są to ludzkie środki wyrazu wskazujące, że mamy do czynienia z czymś, co przekracza wzrok człowieka. Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga – powie poeta. Obłok towarzyszył również w innych misteriach Bożej obecności – wypełnił dom Pański, kiedy Salomon wprowadził arkę do świątyni. Również Ezechiel miał swoje wizje wśród obłoku. Jeremiasz i Daniel widzieli nadejście chwały Bożej w obłoku. Obłok towarzyszył Jezusowi na górze przemienienia i przy wniebowstąpieniu, towarzysząc wydarzeniom podkreślającym chrystusowe bóstwo.

OjciecOjcze, przymnóż mi wiary, abym, kiedy stanę w obłoku Twojej tajemnicy nie próbował po ludzku opisywać Twojego działania, tylko powiedzieć: Oto jestem. Jestem Ojcze i chcę słuchać Twoich Słów, nie chcę by któreś upadło na ziemię. Oto jestem, by wypełniać Twoją wolę. Chcę w mocy Twojego Ducha budować Twoje królestwo.