Czy ubogi jest trendy? Ps 33

Czy ubogi jest trendy? Ps 33

psalm33-4

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Nie ma ludzi, których Bóg nie dostrzega mówi psalmista. Choć zarówno w jego czasach, jak i obecnie są tacy, których czasem wolę nie dostrzegać a na pewno nie są trendy. To ubodzy. Tymczasem Pan patrzy na całe stworzenie i żywi je, zgodnie ze swoją wolą. Niekiedy oczekuje bym to ja zatroszczył się o te najbardziej bezbronne stworzenia: podlał kwiatka, nakarmił dziecko, zaspokoił głód ubogiego. Jednak dzieci i kwiaty są miłe i wdzięczne. Biedni nie zawsze okazują wdzięczność. Nie zawsze kontakt z nimi jest miły i przyjemny.

Papież Franciszek  w swojej encyklice Laudato si, wskazuje inne spojrzenie na ubogich: oni jakby przynależą do Ziemi. Wchodząc w relację ze światem stworzonym wchodzę w relację biednymi, bo – przypomina Jezus – ubogich zawsze mieć będziecie. Kryzys środowiska to również cierpienia ludzi zepchniętych na margines społeczeństwa, bo degradacja Ziemi odbija się na najbiedniejszych. Sam papież, jako jeden  głównych tematów swojego dokumentu wskazuje: ścisłą więź między ubogimi a kruchością naszej planety. Ekologia jest trendy, popatrzmy zatem ekologicznie na biednych tego świata.

Ojcze, daj mi wrażliwość na wszystkie stworzenia, a w szczególności na wszystkich ludzi. Chcę głosić Twoją chwałę i swoim życiem świadczyć o niej wszędzie tam, gdzie mnie posyłasz.