Dobre ramię. Ps 98

Dobre ramię. Ps 98

psalm98-4

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach narodów objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
wobec domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie, i grajcie!

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i dźwięku rogu *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Prawica jest wyrazem mocy Bożej, potężnego działania Wszechmocnego. Opiewana była, gdy naród wybrany wyrwał się z niewoli egipskiej. Później była wyrazem tęsknoty uciemiężonego ludu. Psalmista należy do grona oczekujących na kolejne objawienie się zbawczej prawicy. Wyczekiwane przez Izraelitów w Babilonii zbawienie dokonało się jednak nie tylko na płaszczyźnie politycznej. Kilka wieków później Jezus, którego imię oznacza Bóg zbawia, przyniósł zbawienie z grzechu i śmierci. On jest tą prawicą Ojca, którą ujrzały wszystkie krańce ziemi.  Na ikonie trójcy Rublowa Syn ma wolną jedną rękę, zaś Duch drugą. W ten sposób stają się ramionami Ojca, działającymi w świecie. Patrząc w ten sposób na psalm 98, w słowach Pan okazał swoje zbawienie jest prorocka zapowiedź wcielenia Syna Bożego.

Ojcze, chcę być Twoim dobrym ramieniem. Twoją prawicą błogosławieństwa dla moich bliskich. Twoją prawicą życzliwości dla tych, z którymi współdziałam, choć czasem tak trudno.