Droga do uczciwości i hojności. Ps 112

Droga do uczciwości i hojności. Ps 112

psalm112

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza, *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.

Uznanie majestatu Bożego i posłuszeństwo Słowu otwiera drogę do błogosławieństwa. Wierność przykazaniom rodzi ludzką uczciwość, sprawiedliwość, zaś uznanie wielkości Stwórcy i Jego łaskawość – hojność. Stąd błogosławieństwo płynące z psalmu opisuje również te cechy człowieka szczęśliwego.

OjciecOjcze, obdarz mnie uczciwym osądem i hojnym sercem, abym w relacjach z innymi mógł świadczyć o wartości Twoich przykazań i wielkości Twojego majestatu.