Inne owce. Ps 98

Inne owce. Ps 98

psalm98-5

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio, *
Cieszcie się weselcie i grajcie.

Bóg Izraela, wasz Bóg, twój Bóg, Bóg żydów. Tak wcześniej postrzegali poganie Boga Jahwe. Teraz na pogańskich ustach słychać: mój Bóg, to nasz Pan, Zbawca narodów, mój Mesjasz. Takiego obrotu sprawy nie spodziewali się prorocy wieszczący objawienie Boga innym narodom. Staliśmy się jednym ludem wybranym, wkorzenieni w Chrystusie. Nie ma już Żyda, ani Greka. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz (J 10, 16).

Ojcze, dziękuję Ci, że nie zapomniałeś o innych owcach i zgromadziłeś nas w jednej owczarni.