Męski dobrobyt. Ps 92

Męski dobrobyt. Ps 92

Ps92-1

Dobrze jest dziękować Panu *
i śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy:
z rana głosić Twoją łaskawość, *
a wierność Twoją nocami.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, *
On Opoką moją i nie ma w Nim nieprawości.

Psalm ten szczególnie przemawia do mnie. Do mojej męskości. Ugruntowanie w Panu. Rozkwit w oparciu o wierność Bogu. Wzrost na wzór potężnego cedru. Owocowanie aż po starość. Nieustanna płodność. Czy to nie marzenie mężczyzny?

Ojcze, dziękuję Ci za Twoje obietnice, dziękuję za drogę, którą prowadzisz moją męskość. Dziękuję Ci za życiodajne soki, jakimi jest wypełnione moje życie. Chwała Ci, Ojcze.