Obdarowanie w codzienności. Ps 146

Obdarowanie w codzienności. Ps 146

psalm146

Chwal, duszo moja, Pana. *
Będę chwalił Pana do końca swego życia,
będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję. *
On wiary dochowuje na wieki.

Uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność więźniów.
Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych, *
Pan kocha sprawiedliwych.

Pan strzeże przybyszów,
ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Bóg strzeże swoje dzieci, zaskakuje swoimi prezentami.

Ojcze dziękuję Ci za dary jakie otrzymuję ja sam i moja rodzina. Uwielbiam Cię Panie. Chcę wywyższyć Cię w moim życiu, w mojej pracy i odpoczynku, w moich relacjach z bliskimi.