Odpowiedź Ojca. Ps 34

Odpowiedź Ojca. Ps 34

psalm34-8

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry; *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, *
ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
szukającym Pana niczego nie zabraknie.

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Kim jest ten człowiek, co pożąda życia *
i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?

Dobrze jest wyśpiewać psalm Panu. Szczególnie, jeśli ma on dla mnie zawartą odpowiedź od Ojca. Stawianie na Boga nie tylko chroni przed zubożeniem, czy głodem. Szukanie Jego woli i odkrywanie Go w codzienności otwiera mnie na przyjęcie hojnych darów Pana. Szukajcie wpierw królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. Jezus nie mówi o budowaniu królestwa, ogłaszaniu królestwa, nie mówi o walczeniu za królestwo, lecz zachęca do szukania. Bo królestwo Boże pośród was jest. Ten ewangeliczny klucz otwiera oczy na słowa psalmu: szukającym Pana niczego nie zabraknie. Nie znaczy, że moje aktualne poznanie Pana jest nieważne. Moje doświadczenie Jego obecności jest niepodważalne, niezależnie od tego jak jest głębokie teologicznie, uduchowione, czy emocjonalne. Jest to spotkanie Boga, który mówi: szukaj Mnie nieustannie. Szukaj Mojego królestwa. To królestwo to przykazanie miłości, to droga błogosławieństw i zaparcie się siebie, by pójść za Chrystusem. To przedkładanie spraw Bożych nad ludzkie. Naśladowanie Jezusa do tego stopnia, bym we własnych czynach widział jakby odbicie Jego czynów. To jest droga obfitująca w dary Boże, w hojność Pana.

OjciecOjcze uzdrów moje serce i daj mi pragnienie nieustannego szukania Twojej woli, Twoich spraw. Pragnę nie tylko zaistnieć, ale czynnie realizować Twoje interesy w moim życiu, tam gdzie mnie posyłasz. Chcę zawsze pamiętać o wadze Twoich spraw i Twojego królestwa. Szukać spełnienia Twojej woli.