Opis Słowa, czyli Boga. Ps 19

Opis Słowa, czyli Boga. Ps 19

psalm19-5

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne,
cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.

Słowo działa na zmysły. Zmysły duszy. Słowo karmi duszę i pokrzepia. Uszom duszy przekazuje mądrość. Oczom daje światło. Słowa nie można jednak traktować przedmiotowo, jako święty zwój, doskonałe przepisy prawa, czy piękne orędzie. W pierwszych trzech wersetach tego urywku psalmu (ww. 8-10) aż 6 razy pojawia się imię Boga, Jahwe. W tym tłumaczeniu poetycko ukryte w słowach Pańskie, Pana, czy Jego. Zatem bardziej chodzi tu o opis Jahwe, Jego działania, który dotyka duszę przez swoje Słowo. Ta jedność Jahwe i Jego Słowa ujawniła się, gdy Słowo stało się Ciałem i objawiła się druga Osoba Trójcy. Gdy Jezus swoim życiem zaczął wypełniać i interpretować Słowo, stało się jasne, że nie chodzi w tym tylko o pewien literalny zapis przepisów, poematów, historii i proroctw. Słowem jest On sam.

OjciecOjcze, dziękuję Ci za Twojego Syna, Twoje Słowo. Otwieram swój dom, swoje serce, swoje życie. Tak bardzo potrzebuję pokrzepienia. Tak bardzo potrzebuję osobowego wsparcia.