Pragnienie niewinności. Ps 26

Pragnienie niewinności. Ps 26

ps26

Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, *
zbadaj me sumienie i serce.
Bo przed moimi oczyma stoi Twa łaskawość *
i postępuję w Twej prawdzie.

Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, *
a mojego życia z mężami krwawymi.
W ich ręku zbrodnia, *
a ich prawica pełna jest przekupstwa.

Ja zaś kroczę w mojej niewinności, *
wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną.
Na równej drodze stoi moja stopa, *
na zgromadzeniach błogosławię Pana.

Ojcze, tak bardzo pragnę kroczyć w niewinności, tak bardzo pragnę równej drogi na której mogę stawiać swoje stopy. Tak bardzo pragnę Twojego zmiłowania. Nie pozwól, by zły wkradł się do mojego życia, do mojej rodziny, mojej pracy. Jetem pewny Twojej łaskawości. Troszczyłeś się o mnie przez tyle lat. Teraz również bądź przy mnie i mnie wspomagaj.