Ps 3 Dialog łaski

Ps 3 Dialog łaski


Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią,
jak wielu przeciw mnie powstaje!
Wielu jest tych, co mówią o mnie:
«Nie ma dla niego zbawienia w Bogu».

A jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą,
Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz.
Wołam swym głosem do Pana,
On odpowiada ze świętej swojej góry.

Kładę się, zasypiam i znowu się budzę,
bo Pan mnie podtrzymuje.
Wcale się nie lękam tysięcy ludu,
choć przeciw mnie dokoła się ustawiają.

Ojcze, Ty podnosisz moją głowę. Bądź uwielbiony! Ty mnie podtrzymujesz! Odpowiadasz mi, bądź wywyższony! Mogę wejść w dialog z Tobą. Dialog łaski. Ty sam mnie wzywasz do współpracy z Twoją łaską. Powołujesz mnie do przyjmowania Twoich darów. Jesteś wyjątkowym pracodawcą. Moją pracą jest otwarte serce i prośba. Twoim wynagrodzeniem łaska nad miarę. Bądź błogosławiony mój Pracodawco!

Tysiące nie przerażają mnie, bo w Najwyższym mam oparcie. Niech będzie błogosławione moje życie w Twoich świętych dłoniach. Niech rozkwita na Twoją chwałę. Niech cieszy Twoje oko.