Trzy wierności. Ps 50

Trzy wierności. Ps 50

psalm50-2

«Nie oskarżam cię za twe ofiary, *
bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną.
Nie przyjmę z twego domu cielca *
ani kozłów ze stad twoich».

«Czemu wymieniasz moje przykazania *
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności, *
a słowa moje odrzuciłeś za siebie?

Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć? *
Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny?
Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje, *
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie».

Psalm ten nie dotyczy tylko istoty całopaleń, cielców i kozłów. Choć pewnie dla współczesnych psalmiście te kwestie były istotne. Dla mnie ważny jest wydźwięk pozytywny psalmu. Słowo Boże daje odpowiedź na pytanie co robić, aby dobrze kształtować relację z Bogiem. Są w nim jakby zaszyte wezwania do trzech wierności.

Pierwsze – do trwania przy Słowie. Głosu Pana nie mogę odrzucać, lekceważyć, muszę je mieć zawsze przed oczyma. Mam być wierny Słowu.

Wezwanie drugie – dziękczynienie, czyli wierność wyświadczonej łasce. Jeśli przestaję dziękować, to znaczy,  że zapominam, lekceważę to co Pan dla mnie zrobił. Nie jestem wierny wyświadczonej łasce. Przede wszystkim łasce zbawienia we krwi Jezusa. Dziękczynienie otwiera mnie również na nowe łaski, bo przypomina mi, że potrzebuję pomocy Boga, że sam sobie nie dam rady.

Wezwanie trzecie – jest zachętą do wierności prawdziwej nadziei, do uczciwości. Kiedy jestem nieuczciwy, to świadomie, czy nie liczę, że ziści się fałszywa nadzieja. Łudzę się na realizację zakłamanego planu, nieprawdziwych założeń. Moja uczciwość zaś jest świadectwem prawdziwej nadziei. Nadziei, która nie budzi lęku a dodaje otuchy. Nadziei na ład i sprawiedliwość, która może zostać wymierzona nawet w czasie przeze mnie dziś niedostępnym. A może nawet w wieczności.

Panie chcę być wierny Twojemu Słowu. Podsuwaj mi je zawsze przed oczy. Chcę być wierny łasce, którą mi wyświadczyłeś. Chcę dotknąć Twoich ran. Panie chcę być wierny prawdziwej nadziei. Nie chcę oszukiwać siebie i innych. Ufam w Twoją sprawiedliwość.

psalm50-2b