Psalm48

Psalm48

psalm48

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.

Góra Syjon, kres północy *
jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w jego zamkach *
okazał się twierdzą obronną.

Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy *
w mieście Pana Zastępów,
w mieście naszego Boga. *
Bóg je umacnia na wieki.

Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość *
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja
sięga po krańce ziemi. *
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

 Radość Izraela, zarówno przy budowie, jak i odbudowie świątyni jerozolimskiej była ogromna. To był dla nich znak bliskości Boga. Zaś sama Jerozolima miastem wielkiego Króla. Kiedy ten psalm powstawał byli już po doświadczeniu oblężenia miasta., pozostając z doświadczeniem, że Bóg ich ośrodek państwowości umacnia na wieki. Stąd słowa Jezusa: zburzcie tę świątynię, stanowiły dla Żydów obrazę nie tylko ich pobożności, ale i patriotyzmu. Jednak to właśnie postawa Jezusa jak rozumieć prorocze słowa, że Syjon radością jest całej ziemi, że Jerozolimę Bóg umacnia na wieki, zaś Jego chwała sięga po krańce ziemi. To nie dokonało się przez jerozolimskie, poświęcone kamienie – niewiele ich zostało. To dokonało się przez zburzenie i odbudowę świątyni, jaką jest Ciało Jezusa.

Panie dziś mogę rozważać Twoją łaskawość, we wnętrzu Twojej świątyni, mistycznym Ciele Chrystusa, w Kościele. Ten Kościół stał się radością chrześcijan na całej ziemi. Wsław swoje imię w swoim Ciele. Tylko Ty jesteś godzien chwały.