Strażnicy przykazań. Ps 106

Strażnicy przykazań. Ps 106

psalm106

Chwalcie Pana, bo jest dobry, *
bo na wieki trwa Jego łaska.
Któż wysławi potężne dzieła Pana *
i rozgłosi całą Jego chwałę?

Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań *
i sprawiedliwie postępują w każdym czasie.
Pamiętaj o nas, Panie, *
gdyż upodobałeś sobie w swym ludzie.

Przyjdź nam z pomocą, *
abyśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych,
cieszyli się radością Twego ludu, *
chlubili się razem z Twym dziedzictwem.

Ojcze, chcę być wiernym strażnikiem Twoich przykazań. Nie tylko w swoim życiu, ale swojej rodziny i środowiska. Przyjdź mi z pomocą. Poślij swego Ducha. Ty chcesz oglądać szczęście swego Kościoła, błogosław nam, abyśmy w jedności trwali przy Tobie.