Suwerenna życzliwość Boga. Ps 115

Suwerenna życzliwość Boga. Ps 115

psalm115

Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę *
za Twoją łaskawość i wierność.
Czemu mają mówić poganie: *
«A gdzież jest ich Bóg?»

Nasz Bóg jest w niebie; *
czyni wszystko, co zechce.
Ich bożki to srebro i złoto, *
robota rąk ludzkich.

Błogosławieni jesteście przez Pana, *
co stworzył niebo i ziemię.
Niebo jest niebem Pana, *
synom zaś ludzkim dał ziemię.

Zdrowa postawa wobec mocy Boga, to uznanie jego suwerenności. Pan nie spełnia moich zachcianek. Jednak mogę zwrócić się do Niego w każdej sprawie. On jest moim Stwórcą i mi oddał ziemię w administrowanie. Stąd jakiekolwiek problemy się pojawiają na ziemi, to mogę je przedłożyć Bogu. Jemu zależy na mnie i na ziemi, którą mi powierzył. Nie jest milczącym bożkiem. Wsparcie mojej sprawy może przysporzyć Mu chwały. Jednak do Niego należy decyzja. Czyni wszystko, co zechce.

OjciecOjcze, zdaję się na Ciebie w mojej codzienności. Wiem, że własnymi siłami niewiele zrobię. Powierzam się Twojej mocy. Jeśli chcesz, to objaw ją i dzisiaj, tak jak nie raz mogłem doświadczyć Twojego wsparcia.