Wysokie wymagania. Ps 15

Wysokie wymagania. Ps 15

psalm15

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? *
Kto zamieszka na Twej górze świętej.
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swym sercu.

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi,
kto nie czyni bliźniemu nic złego, *
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, kto się boi Pana.

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, *
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. *
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Tęsknota za powrotem do ojczyzny i odbudowaniem świątyni pośród Izraela przebywającego na wygnaniu była wielka. Lud wybrany topniał w oczach. Nie oznacza to, że obniżono kryteria moralne godności wiernego Bogu Izraelity. Przywódcy duchowy narodu trzymali się wiernie Słowa i nie rezygnowali z Jego wymagań, nawet jeśli niewola wywołała pewien niż w narodzie. Nie zachowali się jak dzisiejsze uczelnie, które chcąc utrzymać populację studentów, drastycznie obniżyli wymagania. Nienaganne postępowanie, sprawiedliwość, szczerość, życzliwość, konsekwencja, uczciwość. To cnoty, które powinny mi towarzyszyć, abym stał mocno w Panu.

Ojcze, chcę każdego dnia być bliżej ciebie. Chcę dzisiaj być lepszy niż wczoraj i tydzień temu. Chcę jeszcze bardziej jaśnieć cnotami, które mi przekazałeś. Poślij swego Ducha, aby wspierał moje postępowanie i decyzje.