Zobaczyć Niewidzialnego. Ps 34

Zobaczyć Niewidzialnego. Ps 34

psalm34-6

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Ponoć nikt nigdy Boga nie oglądał, bo jest Duchem mieszkającym w niedostępnej światłości. Tymczasem, żeby napełnić się radością wystarczy spojrzeć na Pana. Jak zobaczyć Boga – w Jego dziełach: On mnie wysłuchał, wyzwolił od trwogi, usłyszał, uwolnił od ucisku. To właśnie wspaniałe dzieło Pana, Jego wcielenie, stało się pretekstem do przekroczenia progu zilustrowania tajemnicy Boga. Kiedy Słowo stało się ciałem i mogliśmy oglądać Jego chwałę, to właśnie w życiu Jezusa wypełniła się prorocka zapowiedź udzielenia się radości tym, którzy oglądają własnymi oczyma, jak Pan działa. Teraz o działaniu Boga przypominają święte ikony i dar Eucharystii. To one odsłaniają tajemnicę Niepoznawalnego, jednocześnie nie wyjaśniając jej do końca.

OjciecOjcze, dziękuję Ci, że mogę spojrzeć na Ciebie, dzięki wcieleniu Twego Syna. W Nim mam śmiały przystęp do Ciebie i do tajemnic, które przekraczają mój umysł. Daj, abym był posłusznym narzędziem w przekazywaniu właściwego Twojego obrazu, przez swoje własne życie, przez to co robię i co mówię.