Zobaczyć światło. Ps 119

Zobaczyć światło. Ps 119

psalm119-3

Twoje napomnienia są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.

Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
bo pragnę Twoich przykazań.
Zwróć się do mnie i zmiłuj się nade mną, *
tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.

Umocnij moje kroki Twoim słowem *
niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość.
Okaż Twemu słudze światło swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.

Skoro oblicze Boże może jaśnieć i jest to błogosławieństwem, to znaczy, że ów blask jest dostępny. Psalmista żywił szczerą nadzieję na ujrzenie Boga i pragnienie to spełniło się w Chrystusie, Słowie wcielonym. Psalm wskazuje proroczo drogę do spotkania z żywym Bogiem: Poznanie Słowa oświeca, a ten blask pochodzi od Bożego oblicza. Jasnym się staje, że kto poznał Chrystusa, poznał Boga. Ewangelista Jan dopowiada, że w Słowie jest życie, które jest światłością ludzi. Wcielenie Chrystusa umożliwiło nam oglądanie chwały, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca.

Ojcze, udziel mi łaski, bym mógł dostrzec promień Twojej chwały, blask Twego oblicza. Abym mógł przybliżyć Ciebie tym, którzy szukają Twojego światła.